Etničke zajednice

Donacija Našoj radosti

Ned, 11.02.2007 - 11:00 -- nikola.tumbas

U Zelenoj sali Gradske kuće Edita Pinter Molnar, član Opštinskog veća zadužena za obrazovanje primila je sa saradnicima delegaciju iz Nemačke koju  je predvodio Peter Kracer (Kratzer), IFA koordinator. Prisutni su bili  još predstavnici Kulturne fondacije Podunavskih Švaba iz Badenvurtenberga (Badenwürtenberg),  rektor Pedagoške više škole iz Ludvigsburga (Ludwigsburg), dr. Hartmut Melek, dr. Peter Dines, Chris Eugen, Prof.Dr. Štefan Jenk, Prof.Dr. Arne Wrobel, Franc Chiley .

Stranice

Custom Search