Saopštenje Gro SSP

Kategorija: 
Izvor: 

Šebek: Rukovodstvo Dom zdravlja Subotica, mora pod hitno da informiše građane o njihovim pravima

Zbog sve češćih pritužbi građana na nemogućnost zakazivanja pravovremenih pregleda koji u mnogim slučajevima život znače, Robert Šebek, predsednik GrO Stranke slobode i pravde u Subotici, apeluje na rukovodstvo Doma zdravlja Subotica, da u svojim službama i ograncima u narednih nedelju dana obavezno na vidno mesto istakne uslove pod kojima pacijenti imaju pravo na refundaciju troškova pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama. Mnogi se ne prijavljuju za refundaciju jer ne znaju svoja prava, posebno stariji ljudi koji možda nisu vični korišćenju interneta, a ceo životni vek su uplaćivali zdravstveno osiguranje.

Svi pacijenti koji ne mogu da dobiju odgovarajuće zdravstvene usluge u roku od 30 dana imaju pravo da refundiraju troškove pregleda koje obave privatno. Da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu izda potvrdu o nemogućnosti pružanja te usluge (obrazac P3). Po dobijenoj potvrdi i obavljenom pregledu u privatnoj praksi, zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RZZO na obrascu REF1 koji se dobija u filijali. Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge (obrazac P3) i kompletna medicinska i računska dokumentacija. Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguraniku biti vraćen u visini stvarnih troškova.

Nadalje, Šebek napominje da je dužnost Savetnika za zaštitu prava pacijenata u Subotici, Biljane Knežević, da zaustavi birokratsko zamajavanje građana, kao i da se postara da im se izdaju potrebne potvrde od kojih zavisi njihovo zdravlje i život.

Takođe, ukazuje na dodatni problem da se čekanje na pregled kod lekara specijaliste ne evidentira da je duže od 30 dana, jer početkom meseca, kada se termini pojave u sistemu Doma zdravlja, isti budu popunjeni za nekoliko dana, i tako mnogi čekaju po više meseci jer nisu došli na red kod svog izabranog lekara dok termina još ima. Na taj način pacijenti su primorani da čekaju više meseci bez pismenog dokaza da su toliko čekali i mogućnosti da ostvare svoja prava. Na ovaj način se veštački stvara privid da niko ko je dobio termin za pregled kod specijaliste nije čekao duže od 30 dana.

Ukoliko nadležni ostanu gluvi i nemi na ovaj naš apel, članovi SSP Subotica će sami odštampati i na vidna mesta istaći uputstva sa instrukcijama kako da pacijenti nastave lečenje kada im se termin ne zakaže u roku od 30 dana, jer zdravlje ljudi za nas nema cenu, zaključio je Robert Šebek.

20. 2. 2024. Služba za informisanje GrO SSP Subotica

Ličnosti: 
Custom Search