Grad rešava problem stočnog groblja

Uto, 22.02.2022 - 18:26 -- nikola.tumbas
Lokacija stočnog groblja  pored gradskog prečistača

Do kraja marta treba da bude izgrađen plato za kontejnere u koji će se sakupljati uginule životinje, a sve je pripremljeno i za dobijanje građevinske dozvole za novi rashladni objekat koji će zameniti stočno groblje.

– Dugi niz godina u oblasti poljoprivrede Subotica kuburi sa problemom odlaganja životinjskog otpada. Pitanje nehigijenskog i neuslovnog odlaganja uginulih domaćih životinja na gazdinstvima ne retko se pojavljivalo u javnosti, ali je grad sada nadomak rešenja.
Na gradskoj parceli između naselja Čantavir i Žednik upravo je u toku izgradnja platoa na koji će biti smešten poseban, zatvoreni kontejner zapremnine šest tona u koji će biti odlagani životinjski ostaci. Rok za završetak radova je kraj marta, a izgled platoa radi se u dogovoru sa „Energo zelenom“ iz Inđije, kao jedinim preduzećem u našoj zemlji koje je ovlašćeno za  uništavanje otpada prve kategorije, u koje spadaju uginule životinje.
Hajnalka Bognar Pastor, članica Gradskog veća zadužena za oblast poljoprivrede u razgovoru za „Politiku“ kaže da je ovo samo prelazno rešenje, do izgradnje međuobjekta za sakupljanje sporednih produkata životinjskog porekla za šta je prema prvim procenama potrebno više od godinu dana.
Moram da podsetim kako sada teče uklanjanje uginule stoke sa gazdinstava: poljoprivrednik slučaj prijavljuje veterinarskoj inspekciji, i na osnovu njenog zapisnika izlazi posebna ekipa „Čistoće i zelenila“ i uginulu životinju nosi na stočno groblje, gde je baca u rupu. Na to se rasipa dezinfekcija i rupa zatrpava. To je je zastareo, nehigijenski način uklanjanja životinjskih ostataka, ta rupa na prostoru iza prečistača otpadnih voda je već popunjena, a ostatke su često razvlačili psi i divlje životinje. Na žalost mi do sada nismo imali drugih mogućnosti da to rešimo“ kaže Hajnalka Bognar Pastor.
U prelaznoj fazi predviđeni kontejner od šest tona u proseku je dovoljan za životinjske ostatke koji se tokom jedne sedmice sakupe na prostoru Subotice i okoline. Prošle godine iz gazdinstava, ali i sa ulica uklonjeno je 270 tona životinjskog otpada, ili u proseku mesečno oko 22,4 tone.
U okviru usklađivanja ove oblasti sa propisima Evropske unije Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede predvidela je izgradnju 10 međuobjekata za sakupljanje otpadaka životinjskog porekla, kaže Aleksandar Vitković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu grada Subotice. „Uprava je uvažila i činjenicu da smo mi poljoprivredni, stočarski kraj, i Subotica je među prva tri grada kojima je dodeljeno 12 miliona dinara za izgradnju takvog objekta“, kaže Vitković.
Izboru Subotice doprinela je i činjenica, navodi Hajnalka Bognar Pastor da je grad imao već gotovo završen projekat i obezbeđenu lokaciju.
U međuvremenu, rešavanje vlasničkih odnosa se malo zakomplikovalo. Naime, vlasnik parcele je Veterinarska stanica Subotica, a grad je vlasnik ove stanice.  Sada je ta parcela, na prostoru između Čantavira i Žednika prepisana na grad. Mi smo aktivirali projekat koji je izrađen još 2016. godine, i u toku je njegovo usaglašavanje sa novim propisima, što ide nešto sporije, ali sada možemo da tražimo građevinsku dozvolu i raspišemo javnu nabavku za izvođača“, kaže Hajnalka Bognar Pastor.
U pitanju je izgradnja, objašnjava dalje, specifičnog rashladnog objekta, u kojem će biti biti smešteni kontejneri koje će i dalje odvoziti „Energo zelena“. U pitanju su veliki gabariti kontejnera, koji zahtevaju i poseban prostor za manipulaciju. Dobra strana odabrane lokacije je i njena laka dostupnost jer se nalazi pored autoputa.
Ministarstvo nam je dalo 12 miliona dinara za izgradnju objekta, ali on košta dvostruko više te je u ovogodišnjem budžetu predviđeno dodatnih 13 miliona dinara, a plato koji se sada gradi takođe finansira grad. U novom objektu životinjski ostaci će se sakupljati takođe na isti način u kontejnere, ali će oni biti rashlađeni, i naš je plan da samim objektom upravlja Veterinarska stanica Subotica dok bi odvoženje kontejnera radilo „Energo zelena“ kao za sada jedini ovlašćeni za uništavanje ove kategorije otpada. Izgradnjom ovog objekta životinjski ostaci biće uklanjani na higijenski način “ kaže Hajnalka Bognar Pastor.

 

Autor teksta: 
Custom Search