Novi programi EU za mala i srednja preduzeća

Sre, 12.02.2014 - 12:26 -- nikola.tumbas
Ivan Vojnić Tunić - Uvodna reč
Ivan Vojnić Tunić - Uvodna reč

Pokrajinski Fond za evropske poslove predstavio je malim i srednjim preduzetnicima u Regionalnoj privrednoj komori mogućnosti učestvovanja u novim programima Evropske unije "Horajzon" i "Kozme". Do novca iz ovih programa dolazi se u saradnji sa partnerima iz Evropske unije, a sredstva su namenjena razvoju preduzetništva, inovacija, nauke, IT sektora, ekologije i drugih oblasti.

Custom Search