Zamena filtera na vodozahvatu 1

Uto, 13.02.2024 - 22:28 -- nikola.tumbas
Đerđ Šugar
Đerđ Šugar
Čila Goli
Čila Goli
Đerđ Šugar
Đerđ Šugar

 Na vodozahvatu 1 iza exZorke održana je press konferencija gde su Góli Csilla, član Gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoja) i JKP “Vodovod i kanalizacija“ Subotica (Sugár György, direktor) dali izjave medijima vezano za aktuelnu zamenu filtera.

Autor teksta: 
Fotograf: 
Custom Search