Saopštenje SBB-a

Kategorija: 

ZAVRŠENI SU IZBORI ZA NACIONALNI SAVET, REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA OBJAVILA JE KONAČNE REZULTATE.

Savez bačkih Bunjevaca čestita svima koji su izabrani za novi Nacionalni savet Bunjevaca.

Od početka je Savez bačkih Bunjevaca imao stav da na izbore treba da izađu svi koji smatraju da to zaslužuju, da na izborima mora biti više lista i da se tako obezbedi kampanja i motiv da birači na izbore izađu. Taj se pristup pokazao ispravnim. Zahvaljujući kampanji koja je vođena za sve tri liste na izbore je izašlo više od 42% birača upisnih u poseban birački spisak Bunjevaca, što je najveća izlaznost do sada i čime je apsolutno potvrđen identitet Bunjevaca i legitimitet Nacionalnog saveta.

Iako je Savez bačkih Bunjevaca jedina aktivna politička stranka bunjevačke zajednice, i da bi bilo normalno i u skladu sa Zakonom, da kao politička stranka nacionalne manjine na izborima za nacionalni savet ima svoju listu, kao što to imaju sve politički organizovane nacionalne manjine, zbog stavova pojedinaca da, kako su rekli, „Nacionalni savet ne treba politizovati“, Savez bačkih Bunjevaca na ovim izborima nije učestvovao sa svojom stranačkom listom, i ostaje da se nadamo da novi saziv Nacionalnog saveta neće biti pod političkim uticajem bilo koje stranke, i da će raditi u interesu svih Bunjevaca.

Savez bačkih Bunjevaca nastavlja svoj politički rad i protivi se imenovanju Tomislava Žigmanova, predsednika DSHV-a, za Ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, iz potpuno jasnih i javnosti saopštenih razloga. Zahtevamo i dalje da se Tomislav Žigmanov odrekne stavova iznetih u javnost i saopšti da je bunjevački jezik maternji jezik Bunjevaca, a ne „nakaradni jezički monstrum“. Te da se odrekne stavova iz programa DSHV-a, čiji je i dalje predsednik, a koji glase - citiramo: „i na svaki drugi način će pred državnim i drugim tijelima zastupati stajalište kako je bunjevački identitet zapravo samo jedan hrvatski subetnički identitet.”. Tek nakon toga može biti prihvaćen kao Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije.

 

Subotica, 18.11.2022. godine

Ličnosti: 
Custom Search